Haglebuslaget


Haglebuslaget var et slag mellom tyske styrker og norske milorgstyrker 26. april 1945. Det var et slag mellom fra nordmenn fra base Elg og tyske politisoldater av tysk og norsk herkomst. Trefningen fant sted ved Haglebuvannet i Eggedal. Disse opplysningen er funnet hos Wikipedia. Vi oppfordrer deg til å lese mer av denne spennende historien på Wikipedia.

Bauta på Haglebu til minne om de falne etter Haglebuslaget i april 1945.

Bauta på Haglebu til minne om de falne etter Haglebuslaget i april 1945.